Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/orlik/public_html/nowa.siostryzorlika.pl/vendor/lexik/maintenance-bundle/Listener/MaintenanceListener.php on line 184
Projekty unijne - Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE UNIJNYM

 Operacja mająca na celu rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze LSR poprzez budowę obiektu małej infrastruktury turystycznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

 
Nazwa programu operacyjnego:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Oś: Działanie 413, zakres operacji 15.3: Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objetym LSR
Nazwa beneficjenta: Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej
Siedziba beneficjenta: Orlik 21, woj. pomorskie
Tytuł projektu:Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Orlik

Cele projektu: rozwijanie rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez budowę obiektów malej infrastruktury rekreacyjnej

Wartość projektu: 11 908,60 zł
Dofinansowanie: 9 884,60 zł
Wkład własny: 2024,00 zł
Data rozpoczęcia realizacji:17 maja 2013 r.
Data zakończenia realizacji:kwiecień 2014 r.

Data i nr podpisania umowy: 04.03.2014 r. nr: 01323-6930-UM1142716/13