Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/orlik/public_html/nowa.siostryzorlika.pl/vendor/lexik/maintenance-bundle/Listener/MaintenanceListener.php on line 184
Aktualności - Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej

Rzym: Zakończenie XXXII Kapituły Generalnej

przez Franciszkanka

 

27 października uroczystą Mszą św. sprawowaną przez abpa José Rodríguez Carballo OFM, sekretarza Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Watykanie zakończyła się XXIII Kapituła Generalna Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej.

Kapituła rozpoczęła się 4 października w Uroczystość św. Franciszka z Asyżu. Uczestniczyło w niej 39 delegatek reprezentujących 13 krajów, w tym 4 siostry z polskiej prowincji. Spotkaniom towarzyszył temat: Zakorzenione w Ewangelii jesteśmy posłańcami pokoju i nadziei. Przez wiele dni delegatki pochylały się nad zgłoszonymi propozycjami, zmianami w Konstytucjach Generalnych, jak również rozważały życie kongregacji w świetle charyzmatu i odpowiedzi na potrzeby współczesnego świata. Planowane działania na najbliższe 5 lat zostały zwarte w przesłaniu:

 

Zakorzenione w Ewangelii jesteśmy posłańcami pokoju i nadziei. Troszczymy się o matkę ziemię – nasz wspólny dom i pomagamy służyć potrzebującym naszych czasów.

 

Ostatnie dni były przeżywane w ciszy i milczeniu. Był to czas rozeznania osób do pełnienia posług w nowej radzie generalnej. W dniu 25 października w wyniku głosowania Przełożona Generalna zgromadzenia została wybrana S. Rita Cammack (prowincja Denver – USA), która będzie pełniła tę posługę przez najbliższe 5 lat. Do Rady Generalnej zostały wybrane:

    • S. Dirce Limberger (Prowincja Najśw. Serca Maryi - Brazylia)

    • S. Pacyfika Leman (Prowincja Maryi Wspomożenia Wiernych - Polska)

    • S. Isabella Uran (Prowincja Najśw. Trójcy - Indonezja)

    • S. Vera Lucia Konzen (Prowincja Najśw. Serca Jezusa – Brazylia)

 

Niech Pan błogosławi i niech strzeże;
niech ukaże oblicze swoje i zmiłuje się nad nami.
Niech zwróci oblicze swoje ku nam i niech obdarzy pokojem”.
(por. Lb 6,24-26)

 

 

 

Agata Puścikowska opisuje w książce historie sióstr, które nie chowały się przed wojną i okupacją w zakonach, ale niosły pomoc wszystkim, którzy tego potrzebowali. Dziennikarka „Gościa Niedzielnego” w swojej książce przedstawia bohaterki, które pomagały ukrywać się partyzantom, dostarczały żywność, oddawały własne życie za często zupełnie obcych sobie ludzi, czasem chwytały nawet za broń. Również po wojnie niektóre z nich walczyły z komunistami. O ich bohaterstwie do dziś mówi się niewiele. Stanowczo za mało! 

W miniony weekend w Orliku odbyły się kolejne rekolekcje dla płci pięknej - tym razem pod hasłem: "Kobieta mądra... nie boję się poznawać". Był to czas dobry i piękny. Dziewczętom towarzyszyli: Ks. Szymon Gwardzik - wikariusz z Chojnic oraz nasze Siostry: s.Róża Gołkowska, s. Magdalena Pokrzywinska i s. Bernadetta Bąk.

W Uroczystość św. Franciszka, w Rzymie rozpoczęła się XXXII Kapituła Generalna Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej. Kapituła generalna jest wydarzeniem kościelnym, na które przybywają siostry z rożnych krajów i kultur, aby podtrzymać franciszkańskie posłannictwo (KG 81). Kapituła jest najwyższą władza ustawodawczą w zgromadzeniu. Jest zwoływana raz na 5 lat. Bierze w niej udział 41 delegatek reprezentujących 13 krajów, w których posługują siostry franciszkanki. Wśród nich są cztery siostry z Polski: S. Mirona Turzyńska, S. Hanna Piórkowska, S. Luciana Ciesielska i S. Majella Lizińczyk.

Wszystkie Trzy Rodziny Franciszkańskie na całym świecie, zgodnie z tradycją, w wigilię śmierci św. Franciszka (a było to 3 października 1226 r) gromadzą się na nabożeństwie zwanym „Transitus”, które upamiętnia śmierć Biedaczyny z Asyżu.

 Dnia 22 września, z inicjatywy kapelana orlickiego O. Arkadiusza Czaja OFM odbył się Festyn Sportowo – Charytatywny w parku przy Domu Prowincjalnym w Orliku. Festyn był wielkim świętem radości, integrującym pobliskich mieszkańców, na którym doskonale bawili się zarówno starsi jak i młodsi. Niedzielne spotkanie rozpoczęło się Mszą św. i zakończyło  również wspólną modlitwą, podczas której powierzono Bogu i Jego Matce nie tylko czas zabawy, ale i naszą codzienność.